ریل‌می چند هفته پیش اعلام کرده بود که قصد دارد امروز چندین محصول جدید برای بازار چین معرفی کند، بنابراین پنجم خرداد یکی از روزهای مهم امسال برای ریل‌می به‌حساب...